Books and films about Dean/Bücher und Filme über Dean

zurück/back
Lebensgeschichte von Václav Neckár

Všechno je jenom jednou - životní príbeh Václava Neckáře

Alles gibt's nur einmal - Lebensgeschichte von Václav Neckář

Jaroslav Kríženecký

Tschechien, xyz Verlag, ISBN 80-86864-76-6, 2006Das Buch eines erfahrenen Publizisten bringt ein plastisches Porträt des tschechischen Schlagersängers, der in den 70er und 80er Jahren äußerst populär, auch in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, war. Sein Schicksal und seine Karriererückschläge werden in den historischen und politischen Zusammenhängen der Zeit aufgezeichnet. Der Autor geht deren problematischen Aspekten auch nicht aus dem Wege. Ohne Boulevardaufdringlichkeit nimmt der Leser Einblick ins Privatleben und Familienmilieu des Sängers. Das Buch ist in leichtem, lebendigen Stil geschrieben, trotzdem fehlen feine Ironie und angenehmer Abstand nicht. Faktographisch ist das Buch genau und sehr umfangreich (komplette Diskografie, Filmografie usw.). Der Autor zieht seine Schlussfolgerungen und bewertet die Neckář-Tätigkeit auf der Bühne mit ausführlicher Sachkenntnis. Das Buch ist weder eine einseitige Lobeshymne auf den Sänger, noch ein billiges sentimentales Erinnern, sondern eine ehrlich mitgeteilte Geschichte eines reichen künstlerischen Lebens.

Přítel Dean - prolog

Poznali se v srpnu 1973 v Berlíně na Světovém festivalu mládeže a studentstva. Americký zpěvák a herec Dean Reed se tehdy našinci jevil jako docela bizarní postava. Nadšený bojovník za socialistické myšlenky, jediný známý emigrant ze Západu na Východ, ztepilý muž nabitý ponékud naivními ideály, jež v jeho očích ani v realitě NDR nevzaly zasvé. Protagonista italských westernových filmů, kterými si vydělával na obživu a pro alimenty na dceru, která žila s jeho bývalou manželkou v USA. V NDR se zamiloval a podruhé oženil s herečkou Renate Blumeovou. Žil s ní v pěkném domě nedaleko východního Berlína. Solidní zpěvák širokého repertoáru od rock'n'rollu po evergreeny, s poměrně autentickým americkým fluidem. Nicméně u nás se o něm mluvilo spíše jako o "trabantu s americkou poznávací značkou"... S Vaškem si nesmírně padli do oka. Proč, to by asi dokázali říci jen oni dva. Stali se velice blízkými přáteli, Dean u Vaška bydlel, když v Praze vystupoval nebo natáčel.

Eduard Krečmar vzpomíná: "Dean Reed byl postava tajemná, viděl jsem ho asi dvakrát v životě. Vašek ho měl hrozně rád, podobně jako Hanuše Bunzela. To byly jeho hluboké vztahy..."

Ani pro Zdeňka Rytíře není Dean o mnoho čitelnější: "Dodneška se v tom sám neumím probrat, nevím, co to bylo za osobnost. Byl friend for everybody, otevřený, jak se Američani snaží být. A on byl ještě víc, protože to měl na rudou knížku. Vztah s Vaškem nedokážu vysvětlit, myslím, že tam hrál velkou roli Hanuš Bunzel a snaha prosadit se v NDR. Asi byl Dean kverulant, nebyl to zgruntu špatnej člověk. Ale proč ho měl Vašek rád, to neumím posoudit."

Michael Prostějovský vidí Deana takto: "Byl to mírně vypočítavý, ale především naivní hodný americký kluk. První roky se jeho desky u nás prodávaly v nejvyšších nákladech, koncerty byly vyprodané. Když se nás ptal, zda je tak populární proto, že bojuje za mír, dostal šalamounskou odpověď: Část lidí t&283; má ráda protože jsi bojovníkem za mír, ale většina proto, že jsi Američan. Prý z toho týden pořádně nespal."

Sám Vašek o Reedovi říkal: "Názor na Deana je strašně zkreslený. Víte, nemám rád černobílé šablony typu 'bojovník za mír' a hotovo. To je strašně zjednodušující a zavádějící. Já si ho jako člověka vážím. Nebral si servítky. Tak, jak plamenně mluvil na Západě, stejně kritizoval nešvary tady. Třeba ne veřejně, ale na těch správných místech. Ono je asi v mnoha případech podstatnější a odvážnější dokázat říci pravímu člověku to pravé v pravou chvíli. On byl trošku příliš velký idealista. Možná, že proto na to doplatil... Často jsme spolu hovořili o politice. Zpočátku s naivní neochvějností hájil socialistické myšlenky - přišlo mi, že je o nich naprosto přesvědčený."

Vašek ale připustil i další motivy Deanovy emigrace: "Samozřejmě, že jeho účinkování ve východní Evropě mělo i své racionální kořeny. Byl tu velký trh a na každého západního umělce se tu každý díval málem jako na Boha."

Záhy po berlínském seznámení se Dean Reed stal příteli Václavovi užitečný: "Po tom, co naše kapela měla v roce 1974 tři měsíce distanc, sešel jsem se s Deanem. Nabídl mi, že sem přijede na Koncerty solidarity mimo jiné také proto, aby mi pomohl. A to pomohlo." Skutečnost, že se Vašek nyní mohl do opřít o autoritu oficiálně uznávaného bojovníka za mír a svobodu, do jisté míry eliminovala jeho nepřétele. Do jisté míry...

Freund Dean - Prolog

Sie haben sich bei den Weltfestspielen 1973 in Berlin kennengelernt. Der amerikanische Sänger und Schauspieler gab für unsereinen eine bizarre Figur ab. Der glühende Verteidiger sozialistischer Ideale, der einzige Emigrant aus dem Westen in den Osten, der stolze Mann voller naiver Ideale wurde in seinen Augen in der Realität der DDR nicht wirklich akzeptiert. Mit italienischen Westernfilmen verdiente er sich den Unterhalt auch für die Alimente für seine Tochter, die mit seiner ehemaligen Frau in den USA lebte. In der DDR verliebte er sich in die Schauspielerin Renate Blume. und heiratete sie. Er lebte mit ihr in einem schönen Haus unweit von Ostberlin. Er war ein solider Sänger mit einem breiten Repertoire von Rock'n'Roll bis zu Evergreens mit einem ziemlich authentischen amerikanischen Fluidum. Trotzdem wurde er bei uns eher ein "Trabant mit Ami-Flagge" genannt... Er und Vašek haben sich gesucht und gefunden. Warum, das können nur die beiden sagen. Sie wurden sehr enge Freunde, Dean wohnte bei Vašek, wenn er in Prag auftrat oder Aufnahmen machte.

Eduard Krečmar erinnert sich: "Dean Reed war eine geheimnisvolle Figur, ich habe ihn nur zweimal gesehen. Vašek hatte ihn furchtbar gern, genau wie Hanuš Bunzel. Das waren seine tiefen Beziehungen..."

Nicht einmal für Zdeňek Rytíř ist Dean viel lesbarer: "Bis heute kann ich das nicht verstehen, ich weiß nicht, was er für eine Person war. Er war friend for everybody, also jedermanns Freund, wie nur Amerikaner sein können. Er war aber noch mehr, weil er das Rote Buch hatte. Die Beziehung zu Vašek kann ich nicht erklären, einen Anteil hatten vermutlich Hanuš Bunzel und seine Fähigkeit, ihn in der DDR bekannt zu machen. Vielleicht, weil Dean ein Querulant und ein im Grunde nicht schlechter Mensch war. Aber warum nun Vašek ihn gern hatte, kann ich nicht bezeugen."

Michael Prostějovský sieht Dean so: "Er war leicht berechnend, aber vor allem ein naiver, guter amerikanischer Junge. In den ersten Jahren wurden seine Platten bei uns in höchsten Auflagen verkauft, seine Konzerte waren ausverkauft. Als er uns einmal fragte, ob er deshalb so populär ist, weil er für den Frieden kämpft, bekam er scherzhaft zur Antwort: Ein Teil der Leute hat dich gern, weil du ein Friedenskämpfer bist, aber die meisten, weil du Amerikaner bist. Er konnte deswegen eine Woche nicht richtig schlafen."

Vašek selbst sagte über Reed: "Die Meinung über Dean ist furchtbar falsch. Wissen Sie, ich kann diese schwarz-weiß Schablonen wie 'Friedenskämpfer' und fertig nicht leiden. Das ist furchtbar vereinfacht und anstößig. Ich schätzte ihn als Mensch sehr. Er kniff nie. So, wie er flammend gegen den Westen sprach, kritisierte er auch die Unzulänglichkeiten bei uns. Vielleicht nicht öffentlich, aber an den richtigen Stellen schon. Es ist in den meisten Fällen viel ehrlicher und mutiter, dem richtigen genau im rechten Augenblick die Wahrheit zu sagen. Er war ein bisschen zu sehr Idealist. Vielleicht musste er dafür zahlen... Wir haben oft über Politik geredet. Wenn er mit naiver Schwärmerei den sozialistischen Gedanken verteidigte - merkte ich, dass er wirklich überzeugt ist."

Vašek äußerte noch weitere Gründe für Deans Emigration: "Selbstverständlich hatte sein Auftreten in Osteuropa auch einen rationalen Hintergrund. Es gab hier einen großen Markt, und zu jedem Westkünstler schaute man fast wie zu einem Gott auf."

Kurz nach dem ersten Treffen in Berlin wurde Dean ein lebenslanger Freund für Václav: "Nachdem unsere Gruppe im Jahre 1974 3 Monate Spielverbot hatte, traf ich mich mit Dean. Er bot mir an, dass er hier zu Solikonzerten spielen will, um mir auch zu helfen. Und das half." In Wirklichkeit konnte sich Vašek hinter dem offiziell anerkannten Kämpfer für Frieden und Freiheit vor der Obrigkeit verstecken und konnte seine Feinde auf Abstand halten. Aber nur auf Abstand...

Dean Reed - léčba realitou

Vztah Vaška a Deana Reeda se léty a častým společným koncertováním upevňoval. Na počátku osmdesátých let se odehrál incident, který mohl do značné míry zviklat a asi také zviklal romantické ideály amerického socialistického revolucionáře. Když ho ředitel Pragokoncertu František Hrabal lákal k vystoupení, tak mu ve smlouvě dokonce zaručil polovinu honoráře v dolarech, které Dean potřeboval na alimenty pro dceru v USA. Pak mu ale poslal jen české koruny. "Pamatuju si, jak se tenkrát strašně naštval a půjčil si ode mě psací stroj," vypráví Vašek o tom, jak Dean obeslal dopisy se stížností na Hrabala, kterého označil za fašistu české kultury, na špatné podmínky zdejších umělců, všechny důležité funkcionáře - počínaje prezidentem Husákem, přes premiéra Štrougala, až po tajemníka Kapka a některé další. Prezident mu dokonce odepsal, že věc postupuje k vyřízení vedoucímu oddělení kultury ÚV KSČ Müllerovi... Na další Deanův dopis, který ho upozorňoval, že Müller a Hrabal jsou nejlepší kamarádi a řešení bude asi problematické, už Husák nereagoval. "Málem se tím sám dostal na index," dodává k Deanově akci Michael Prostějovský.

Dean Reed - Erkenntnis in der Realität

Die Beziehung zwischen Vašek und Dean wuchs über die Jahre und wurde während der Konzerte immer fester. Anfang der 80er Jahre spielte sich ein Drama ab, bei dem unserem amerikanischen sozialistischen Revolutionär sein idyllisches romantisches Weltbild ins Wanken geriet. Als der Direktor von Pragokonzert František Hrabal ihn für die Konzerte anwarb, versprach er ihm die Häfte des Honorars in Dollar, die Dean brauchte, um die Alimente für seine Tochter in den USA zu zahlen. Dann aber bezahlte er ihn nur in Kronen. "Ich erinnere mich, wie er damals schimpfte und sich von mir die Schreibmaschine auslieh," erzählt Vašek darüber, wie Dean schließlich seine Beschwerde an Herrn Hrabal, den er als Faschisten der tschechischen Kultur bezeichnete, zur Abschreckung für alle hiesigen Künstler, und an alle weiteren wichtigen Funktionäre abschickte - von Präsident Husák über Premierminister Štrougal bis zum Geheimpolizeichef Kapek und an einige andere. Der Präsident antwortete ihm sogar, dass die Beschwerde an den Leiter der Kulturabteilung der ÚV KSČ Herrn Müller weitergeleitet wird... Auf den nächsten Brief, der darauf aufmerksam machte, dass Müller und Hrabal die besten Freunde sind und daher eine Klärung also problematisch sein wird, bekam Dean schon keine Antwort mehr. "Beinahe wäre er dadurch auf den Index geraten," sagt Michael Prostějovský zu Deans Aktionen.

Přítel Dean - epilog

Další rána podivného roku 1986 přišla jako blesk z čistého nebe v červnu: Zemřel přítel Dean Reed. Prý se nešťastnou náhodou utopil v jezeře kousek od svého domu, našli ho ve vodě oblečeného. Vyšetřování tajní policie Stasi později došlo k závěru, že Reed spáchal sebevraždu. Prý poslal dopis na rozloučenou prvnímu muži NDR Erichu Honeckerovi, který se ovšem nikdy neobjevil.

O variantě sebevraždy panovaly vážné pochybnosti, ani Vašek této verzi neuvěřil: "Byl jsem na jeho pohřbu, kde jsem se setkal s producentem filmu, na který Reed pět dnů před smrtí a po třech letech shánění sehnal peníze. Jenom mi potvrdil domněnku, že hypotéza sebevraždy je účelová. Nehledě na to, že Dean byl vynikající plavec."

Vaška jeho smrt hluboce zasáhla. Vždycky na něj vzpomínal s láskou a uznáním. "Uměl zpívat rockovou muziku, i když spíš ve stylu Everly Brothers, koneckonců začínal s nimi u jedné značky Warner Brothers. V osmdesátém pátém, v době spartakiády, jsme měli poslední společný koncert u nás ve velkém sále Paláce kultury. Málokdo zvedne z polstrovaných sedadel dva a půl tisíce lidi. On tohle dokázal, měl obrovský dar bezprostřednosti a získával sympatie bez podbízení. Udělali jsme spolu víc než třicet koncertů a moc mi chybí."

Vyčerpali jsme veškerá fakta o Vaškovi a Deanu Reedovi. Všechno ostatní, co se o nich dvou občas povídá, se jen povídá. Jen povídá...!

Freund Dean - Epilog

Ein weiterer Schock ereignete sich in jenem mysteriösen Jahr 1986 im Juni, wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Der Freund Dean Reed starb. Bei einem Unfall ertrank er im See unweit seines Hauses, man fand ihn bekleidet im Wasser. Die Untersuchungen der Geheimpolizei Stasi ergaben später, dass Reed sich selbst getötet hatte. Angeblich hatte er dem ersten Mann der DDR Erich Honecker einen Abschiedsbrief geschickt, dieser ist aber nie aufgetaucht.

An der Selbstmordversion keimten bald Zweifel auf, auch Vašek will nicht daran glauben: "Ich war bei der Beerdigung, dort habe ich den Produzenten des Filmes getroffen, für den Reed noch 5 Tage vor seinem Tod endlich, nach dreijährigem Versuch es aufzutreiben, das Geld bekommen hatte. Er bestätigte meine Vermutung, dass die Hypothese des Suizids absurd ist. Nicht zu vergessen, dass Dean ein ausgezeichneter Schwimmer war."

Sein Tod hat Vašek hart getroffen. Immer dachte er mit Liebe und Anerkennung an ihn. "Er konnte Rockmusik singen, wenn auch im Stile der Everly Brothers, schließlich sang er auch gemeinsam mit ihnen in einem Warner-Bros.-Film. Zur Zeit der Spartakiade 1985 hatten wir das letzte gemeinsame Konzert bei uns im Großen Saal des Kulturpalastes. Kaum einer reißt 2.500 Leute von den Sitzen. Er konnte das, er hatte eine riesengroße Gabe von Direktheit und erntete Sympathie ohne Anbiederung. Wir haben zusammen mehr als 30 Konzerte gegeben und er fehlt mir sehr."

Wir haben alle möglichen Fakten über Vašek und Dean Reed zusammengetragen. Alles andere, was sonst noch über die beiden die Runde macht, sind Legenden. Nur Märchen...!

Jak Vaška vidí...

Myslím, že je to velmi čestný člověk a velký umělec. Jinak to snad ani nejde, nebo snad znáte někoho, kdo by měl špatný charakter a vytvářel dobré věci?

Dean Reed, 1976

Wie sehen Sie Vašek...

Ich denke, er ist ein sehr ehrlicher Mensch und großer Künstler. Es geht gar nicht anders, oder kennen Sie jemanden, der einen schlechten Charakter hätte und so wunderbare Sachen hervorbringt?

Dean Reed, 1976

Comments/Kommentare

Liebe und Anerkennung für beide Künstler, für beide Menschen. Sie haben tief mein Herz berührt, mit ihrer Kunst, mit ihren Seelen und das wird immer so bleiben.
ALLES LIEBE

Manuela Saenger, 12. Juni 2008

I want to add the following comment:
Ich möchte folgenden Kommentar beisteuern:

zurück/back

www.DeanReed.de
Fehler, Hinweise etc. bitte an Webmaster@DeanReed.de
Letzte Änderung: 2016-02-08