Film Szinhaz Muzsika 41, 11.10.1975 zurück/back

Dean Reed Budapesten

Ungarn 1975

Fantasztikus pózban találkoztam vele először. Vágtató lova teste mellett feküdt vízszintesen - egyik lábfejét a kengyelbe, másikat a nyereg végébe akasztva - tartotta magát, s vágtató lóról -, mellyel még ugrott is - hihetetlenül pontosan lőtt. Giorgic Bianchi spaghetti-westernjének, a "Buckaroo"-nak egyik jelenete volt ez, melyben a főszerepet alakította. Ördöginek tűnő lovagló todása tanultatta meg nevét, s később még számos kalandfilmjét láttam. Joe Hill, az 1961-ben meggyilkolt protest-song énekes életrajza, fordulópont pályafutásában. Először fogalmazta meg a szabadságukért küzdő elnyomottakkal, az igazságért, a szocializmusért harcolókkal való közösségvállalását.

Dean Reed azonban nemcsak filmszínész. Békeharcos, a másik, az eljövendő Amerika képviselője, aki mint mondja: azért énekel, mert énekelni, dalokban elmondani az igazságot könnyebb, mint beszélni, mint szavakban megfogalmazni azt. Első budapesti tartózkodása alkalmából így beszélt erről:

"Magam is írok dalokat, és a mások dalaiból is kiválogatom azokat, amelyek céljaimnak megfelelnek, s ezeket éneklem. Minden műsoromban hangot kapnak az elnyomottak dalai, a szabadságukért küzdőké, vagy a kivívott szabadságot ünneplőké. Annak idején, 1961-ben a Capitol-cég küldött Dél-Amerikába. Chilében léptem fel először, azután Argentínában, majd Uruguayban éltem. Megtanultam spanyolul és egyszerre kapcsolatba kerülhettem mindenkivel. Fel kellett figyelnem a társadalmi igazságtalanságokra és a Capitol-cég terveitől eltérően, szegényeknek, munkásoknak, fiataloknak, öregeknek, betegeknek kezdtem énekelni. Ingyen. A dél-amerikaiak megszerettek. Így kaptam filmszerepet. De előbb tanulnom kellett. Paton Price lett az oktatóm. A Warner Bross ajánlotta. Price, egykori koreai háborús veterán, haladó gondolkozású ember, a másik Amerikáért folyó harc egyik katonája, azután barátom és tanítóm lett, társadalmi kérdésekben, politikai gondolkazásban is. Teljes tudatossággal ő indított el azon az úton, amely végül is a világméretű békemozgalom támogatásához vezetett..."

Azóta békeharcosként is bejárta a világot. Lemezei több mint tízmillió példányban forognak közkézen (csak a Szovjetunióban ötmillió példányban forgalmazták eddigi felvételeit) úgy véli az elmúlt években tízezernél is több koncertet adott.

"Nemrégiben, hat hétig vendégszerepeltem az Egyesült Államokban. Itt feketelistán vagyok, szigorú állami ellenőrzés mellet léphetek csak fel. Egy barátom összeszámolta: mégis több mint kétmillió ember hallgatott meg. Dalaim eljuthattak hozzájuk..."

Több mint két esztendeje at NDK-ban él. Itt készült Egy naplopó nablója című filmje, a Jack London alaszkai törkénetei nyomán forgatott Kit és Co és legutóbb, a saját forgatókönyvéből felvett Vértestvérek. Most újabb filmtémán dolgozik. Victor Jara tragikus életútja nyomán ír forgatókönyvet egi chilei énekesről, aki a fasiszta puccs után a santiagoi stadion áldozatai közé kerül.

A jövő év tavaszán vendégszerepel Budapesten.

Fenyves György

We would formally like to point out that the articles, reports and contributions are presented independently of their truth content. They do not reflect the opinions of the Dean Reed Website team (see detailed declaration).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir alle Artikel unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt präsentieren. Sie spiegeln nicht in jedem Fall die Meinung des Dean-Reed-Websiteteams wider (siehe auch die einleitende Erklärung).

Recalcamos expresamente que presentamos los artículos independientemente de su veracidad. No en todos los casos reflejan la opinión del equipo de esta página WEB (léanse las líneas aclaratorias principales).

zurück/back

www.DeanReed.de
Fehler, Hinweise etc. bitte an Webmaster@DeanReed.de
Letzte Änderung: 2010-03-31