zurück/back

Discography/Diskografie/Discografia

Dean Reed a jeho svet

LP-Cover

Westword 23.10.1985:
Rebel with a cause

ČSSR Supraphon 1 13 1906 ZA/1976

Cover
Cover
Back cover
Lable 1
Lable 2
Einleger

Mnoho lidi se mě ptá, jestli jsem zpěvák protestnich písní. Odpovidám, že ne. Věřim, že jsem zpěvák milostných písní. Lásky je mnoho druhů. Je láska, kterou citím ke svým rodičům, své dceři a své ženě. Láska, kterolu mám pro své soudruhy a přátele. Je také láska, kterou mám k pravdě a spravedlnosti. Všechny tyto druhy lásky jsou součásti lidské bytosti. Nemohl bych být dobrým revolucionářem, kdybych neměl čas na svou ženu a dceru, kdybych neměl čas projit se v parku. Vždycky jsem řikal, že člověk nemůže protestovat 24 hodin denně - také nemůže milovat 24 hodin denně! Je třeba najit si čas na oboji. Proto má každá lidská bytost mnoho tváří - a proto je také mnoho různých typů písní na tomto elpíčku. Jsou výrazem chvil, které jsem prožil ve vězení v Argentině. Chvil, kdy jsem se pokoušel budovat socialistickou Chile s prezidentem Allendem a chilským lidem. Chvil, kdy jsem byl se svými milovanými na různých místech světa.

Zkrátka, tato deska je výrazem - mnoho tváří Deana Reeda.


Viele Menschen fragen mich, ob ich ein Sänger von Protestliedern bin. Ich antworte, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass ich ein Sänger von Liebesliedern bin. Es gibt viele Arten von Liebe. Es gibt Liebe, die ich für meine Eltern, meine Tochter und meine Frau fühle. Liebe, die ich für meine Genossen und Freunde habe. Es gibt auch Liebe, die ich zu Wahrheit und Gerechtigkeit habe. Alle diese Arten von Liebe sind Bestandteile eines menschlichen Wesens. Niemals wäre ich ein guter Revolutionär, wenn ich keine Zeit für meine Frau und Tochter hätte, wenn ich keine Zeit zum Spazierengehen im Park hätte. Ich sage immer, dass man nicht 24 Stunden des Tages protestieren kann, auch nicht 24 Stunden des Tages lieben kann! Es ist nötig für beides Zeit zu finden. Darum soll jedes menschliche Wesen viele Gesichter haben - und darum gibt es auch viele verschiedene Typen von Liedern auf dieser LP. Sie sind Ausdruck des Augenblicks, welchen ich im Gefängnis in Argentinien durchlebt habe. Des Augenblicks, den ich mich bemüht habe, ein sozialistisches Chile mit dem Präsidenten Allende und den chilenischen Menschen aufzubauen. Des Augenblicks, den ich mit ihrer Liebe an verschiedenen Orten der Welt gewesen bin.

Kurz, diese LP ist ein Ausdruck vieler Gesichter Dean Reeds.

Einleger

Your comment - Kommentare zur Platte - macht mit!

Es un disco excelente! Que capo que es ese Deano!!! :-)

It's an excellent record! How cool is Deano!!!

Das ist eine ausgezeichnete Platte. Deano ist toll.

Angel, 17.08.2009

zurück/back

www.DeanReed.de
Fehler, Hinweise etc. bitte an Webmaster@DeanReed.de
Letzte Änderung: 2014-09-18